Ngày đăng bài: 10/09/2020 09:53:14

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1874/BGDĐT-VP ngày 28/5/2020 về việc báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019-2020, trong đó thời hạn gửi báo cáo là trước ngày 31/8/2020 và hệ thống CSDL sẽ khóa nhập dữ liệu từ ngày 10/9/2020. Tuy nhiên, đến ngày 09/9/2020 vẫn còn một số Sở GD&ĐT chưa hoàn thành báo cáo kỳ cuối năm học các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (có danh sách kèm theo), cá biệt có Sở GD&ĐT Bà rịa - Vũng tàu chưa nộp báo cáo thống kê giáo dục mầm non kỳ đầu năm học.

          Đến nay, để đảm bảo thời gian cho các tỉnh/thành phố phải tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cập nhật dữ liệu học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020, hệ thống CSDL sẽ lùi thời hạn khóa dữ liệu năm học 2019-2020 đến hết ngày 25/9/2020.

Đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện việc cập nhật dữ liệu năm học 2019-2020 (kết quả thi lại, xét lên lớp của học sinh trong hè, kết quả thi tốt nghiệp THPT…) để hoàn thành báo cáo thống kê năm học 2019-2020 trước thời hạn khóa dữ liệu nêu trên. Lưu ý việc chậm nộp báo cáo thống kê sẽ được xem xét khi đánh giá điểm thi đua năm học 2019-2020 (Tiêu chí: Cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác trên hệ thống báo cáo trực tuyến, thực hiện báo cáo thống kê theo quy định).  

Hiện nay, hệ thống CSDL đang cập nhật, điều chỉnh một số thông tin thống kê chuẩn bị cho kỳ báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2020-2021 (bắt đầu triển khai từ ngày 30/9/2020). Do vậy, đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục chưa gửi, phê duyệt báo cáo thống kê đầu năm học 2020-2021 trước ngày 30/9/2020 (việc chuyển dữ liệu sang năm học mới, cập nhật các thông tin hồ sơ hiện tại thực hiện như bình thường). Bộ GD&ĐT sẽ có thông báo và hướng dẫn công tác báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2020-2021 cụ thể trước ngày 30/9/2020.

Trân trọng.

Danh sách các đơn vị chưa báo cáo đầy đủ dữ liệu:

1. Danh sách đơn vị chưa gửi báo cáo cuối năm khối MN tính đến ngày 09/9/2020  >>Xem danh sách<<

2. Danh sách đơn vị chưa gửi báo cáo cuối năm khối TH tính đến ngày 09/9/2020  >>Xem danh sách<<

3. Danh sách đơn vị chưa gửi báo cáo cuối năm khối THCS tính đến ngày 09/9/2020  >>Xem danh sách<<

4. Danh sách đơn vị chưa gửi báo cáo cuối năm khối THPT tính đến ngày 09/9/2020  >>Xem danh sách<<

5. Danh sách đơn vị chưa gửi báo cáo cuối năm khối GDTX tính đến ngày 09/9/2020  >>Xem danh sách<<