Ngày đăng bài: 21/07/2022 10:19:44
Công văn 455/CNTT ngày 18/7/2022 V/v cập nhật thông tin kết nối Internet và ứng dụng CNTT

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương[1]

Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục,

Để phục vụ xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục, Cục Công nghệ thông tin thực hiện rà soát thông tin về kết nối Internet và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, các trung tâm GDNN-GDTX (các cơ sở giáo dục) trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo (csdl.moet.gov.vn).

Cục Công nghệ thông tin trân trọng đề nghị Quý Sở phối hợp, chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật thông tin về kết nối Internet và ứng dụng CNTT, cụ thể như sau:

1. Nội dung thông tin cần cập nhật:

- Thông tin về kết nối Internet trường học;

- Thông tin về ứng dụng CNTT trong cơ sở giáo dục gồm: hạ tầng, thiết bị, ứng dụng CNTT phục vụ dạy và học trực tuyến.

Tài liệu hướng dẫn thực hiện trên phần mềm tại Phụ lục kèm theo.

2. Cục CNTT trân trọng đề nghị Quý Sở chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện cập nhật dữ liệu đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hoàn thiện trước ngày 30/07/2022.

Thông tin tiếp nhận hỗ trợ: qua email csdl@moet.edu.vnhệ thống hỗ trợ trực tuyến. Chuyên viên đầu mối: đ/c Lê Đình Trung, đ/t: 0382.527.024, email: ldtrung.cit@moet.edu.vn./.


[1] Bao gồm: Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu;

Link tải các tài liệu:

1. Công văn 455/CNTT >>Tải về<<

2. Phụ lục hướng dẫn kèm Công văn 455/CNTT >>Tải về<<