Ngày đăng bài: 18/02/2020 17:07:13
Công văn số 442/BGDĐT-ĐANN ngày 17/2/2020 về việc báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 442/BGDĐT-ĐANN

V/v báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   17   tháng  02  năm 2020


Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung tâm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo,

 

Để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dân năm 2019 và triển khai hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung tâm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) thực hiện các nội dung sau:

I. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; các đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện, trung tâm trực thuộc Bộ GDĐT

1. Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019 theo mẫu Đề cương gửi kèm theo Công văn.

2. Tổ chức thực hiện báo cáo thống kê, cập nhật tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019 trên Hệ thống báo cáo trực tuyến của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tại địa chỉ http://dean2080.moet.gov.vn trước ngày 25/03/2020 (Có Tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo trên phần mềm)

Sau khi hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu tại mục 1 và 2 nêu trên, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) theo địa chỉ: số 18, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. Thời hạn gửi báo cáo bằng văn bản và gửi sản phẩm đã thực hiện theo kế hoạch kinh phí năm 2019 (nếu có) trước ngày 31/3/2020.

Trong thời gian thực hiện, nếu có vướng mắc, Quý cơ quan, đơn vị liên hệ: Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia qua số điện thoại (024)36231614 hoặc (024)32151128, email: dean2080@moet.gov.vn.

II. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

1. Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019 theo mẫu Đề cương và biểu báo cáo gửi kèm theo Công văn.

2. Tổ chức thực hiện báo cáo thống kê, cập nhật tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019 tại địa phương, lưu ý bổ sung thông tin về đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông. Các hoạt động cụ thể như sau:

a) Nghiên cứu và hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện báo cáo thống kê, cập nhật tình hình dạy và học ngoại ngữ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn (Có Tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo trên phần mềm).

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện báo cáo đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nộp báo cáo lên cấp trên trước ngày 15/3/2020.

c) Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo đôn đốc, rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, nộp báo cáo lên cấp trên trước ngày 25/3/2020.

d) Tại cơ quan sở giáo dục và đào tạo:

- Đôn đốc, rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc;

- Gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, địa chỉ: số 18, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội) trước ngày 31/3/2020 theo hai hình thức: bằng văn bản và qua hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

3. Về công tác phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật như sau:

- Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành sẽ mở khóa cho phép các đơn vị thống kê, cập nhật tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019 từ ngày 20/02/2020 đến hết ngày 31/3/2020, hướng dẫn sử dụng được cung cấp trực tuyến trên phần mềm sau khi đăng nhập;

- Hỗ trợ về nội dung báo cáo, biểu mẫu thống kê: liên hệ với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, điện thoại (024)36231614 hoặc (024)32151128, email: dean2080@moet.gov.vn.

- Hỗ trợ thông tin triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành: liên hệ với Cục Công nghệ thông tin, email: csdl@moet.edu.vn.

- Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành, liên hệ hotline 19004740, email: csdl@moet.edu.vn hoặc qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn.

Trân trọng./.

 

Tài liệu đính kèm vui lòng xem và tải về tại đây:

- Công văn số 442/BGDĐT-ĐANN: >>Xem, tải về<<

- Đề cương báo cáo dành cho các sở GD&ĐT: >>Xem, tải về<<

Tài liệu hướng dẫn báo cáo trên CSDL toàn ngành: >>Xem, tải về<<

 

Thông tin hỗ trợ triển khai
- Hỗ trợ về nội dung báo cáo, biểu mẫu thống kê: liên hệ với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, điện thoại (024) 36231614 – 32151128, email: dean2080@moet.gov.vn.
- Hỗ trợ thông tin triển khai phần mềm CSDL toàn ngành: liên hệ với Cục Công nghệ thông tin, email: csdl@moet.edu.vn.
- Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành, liên hệ hotline 19004740, email: csdl@moet.edu.vn hoặc qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến (có thông báo và hướng dẫn sử dụng cụ thể trên phầm mềm)./.